[entry-title permalink="0"]

Riihimäen kotihoidossa on aloitettu virtuaalisen hoivan tarjoaminen kotihoidon asiakkaille. Vasta-aloitetun hoivapalvelun piirissä on tällä hetkellä muutamia asiakkaita, mutta mukaan on tarkoitus saada ensimmäisessä vaiheessa 30 kotihoidon asiakasta.

Virtuaalihoivalla tarkoitetaan virtuaalihoitajan ja kotihoidon asiakkaan välistä videopuheluyhteydenottoa. Sitä tarjotaan asiakkaille, joiden luona kotihoito käy useita kertoja päivässä.  Virtuaalihoiva korvaa yhden tai kaksi näistä päivittäisistä käynneistä, mikäli kotihoidon asiakas niin haluaa ja hän kykenee käyttämään palvelua. Virtuaalihoitaja palvelee siis perinteisen kotihoidon rinnalla.

”Virtuaalihoivalla voidaan korvata esimerkiksi tarkastuskäynti, mutta ei tämä niin mene, että asiakkaan kodissa ei käytäisi enää ollenkaan”, palveluesimies Janne Yrjölä kertoo.

Virtuaalihoitaja Tiina Haapasen mukaan asiakkaan luottamuksen saavuttaminen on erittäin tärkeää.

Kotihoidon asiakas perehdytetään palvelun käyttöön ja hän saa kotiinsa päätelaitteen eli tabletin. Asiakkaan kannalta palvelu on yksinkertainen. Virtuaalihoitaja soittaa sovittuna ajankohtana, jolloin asiakkaan päätteessä vilkkuu: hoitaja soittaa. Jotta videopuheluyhteys avautuu, asiakkaan on painettava mitä tahansa kohtaa kosketusnäytöstä.

Asiakas saa päätelaitteen, kun virtuaalihoitaja käy hänen luonaan. Kotikäynnin aikana käydään lisäksi läpi palvelun käyttöä ja muita siihen liittyviä asioita.

”Palvelu herättää asiakkaissa kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan perinpohjaisesti. Siksi asiaa käyvät läpi asiakkaan kanssa myös kotihoidon kotikäyntejä tekevät hoitajat”, virtuaalihoitaja Tiina Haapanen kertoo.

Virtuaaliyhteydenotoilla voidaan tehdä havaintoja asiakkaan voinnista ja muistuttaa vaikkapa syömisestä tai lääkkeenotosta. Videopuhelun pituus määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä virtuaalihoivaa on tarjolla arkisin päiväaikaan, mutta palvelua laajennetaan mahdollisesti myöhemmin.

Videopuheluun voidaan yhdistää esimerkiksi ohjattu jumppatuokio.

”Kyse on sellaisesta jumpasta, jonka asiakas on saanut fysioterapeutilta ja jota hän on aiemmin tehnyt kotihoitajan kanssa kotikäynnin yhteydessä”, Haapanen sanoo.

Videopuhelu on myös sosiaalista kanssakäymistä. Sen aikana voidaan rupatella niitä näitä tai vaikkapa keskustella asiakkaan mieltä painavista huolista ja murheista.

”Virtuaalipuhelu on intensiivinen ja asiakkaan luottamuksen saavuttaminen on erittäin tärkeää”, Haapanen pohtii.

Palvelun käyttömahdollisuutta tarjotaan myös omaisille

Kun palvelu on lähtenyt kunnolla käyntiin, palvelun käyttäjätunnuksia voidaan antaa kotihoidon asiakkaan omaisille. Käyttäjätunnusten avulla omaiset ja virtuaalihoivan asiakas pääsevät soittamaan videopuheluita toisilleen.

Kotihoidon asiakas saa kotiinsa tabeltin. Kun ruudussa vilkkuu: hoitaja soittaa, asiakkaan on painettava mitä tahansa kohtaa kosketusnäytöltä.

”Palveluun voidaan liittää myös virtuaalikahvila, jossa asiakas voi halutessaan rupatella muiden palvelun piirissä olevien asiakkaiden kanssa virtuaalisesti”, Yrjölä kertoo.

Riihimäki ostaa itäisellä alueellaan, kuten Peltosaaressa, kotihoitoa Postin kotipalveluilta.

Myös Posti aloittaa virtuaalihoivan tarjoamisen riihimäkeläisille kotihoidon asiakkaille.

”Virtuaalipalveluiden tarjoamista edellytettiin jo itäisen alueen kotihoitopalveluiden kilpailutuksessa”, Yrjölä mainitsee.

Virtuaalihoitajat varautuvat myös sellaisiin tilanteisiin, että kotihoidon asiakas ei vastaa videopuheluun. Silloin yhteyttä yritetään ottaa perinteisellä puhelimella. Mikäli asiakas ei vastaa tähänkään soittoon, voidaan asiakkaan päätteelle avata pakkoyhteys, jonka kautta virtuaalihoitaja pystyy esimerkiksi huhuilemaan asiakasta. Pakkoyhteyden käyttäminen on kuitenkin tarkasti säädeltyä ja se edellyttää aina asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta. Pakkoyhteys on virtuaalihoivassa vain lisämahdollisuus, joten sen käyttämismahdollisuudesta kieltäytyminen ei estä virtuaalihoivan asiakkuutta.

Tulevaisuudessa virtuaalihoivaa kehitetään Riihimäellä palvelusta saatujen kokemusten pohjalta. Myöhemmin asiakkaille saatetaan tarjota päivittäisten videopuheluiden lisäksi esimerkiksi jumppavideoita tai virtuaalisia ryhmäliikuntatuokioita.

”Riihimäen onni on se, että meillä innokas ja osaava virtuaalihoitaja. Virtuaalihoivan asiakkaaksi kannattaa siis lähteä mukaan niin kauan kuin palvelun mahtuu asiakkaita”, Yrjölä sanoo.

Virtuaalihoitoa on tarjottu kotihoidon asiakkaille pitkään muun muassa Helsingissä ja Lahdessa.

Marke Harkas