[entry-title permalink="0"]

Opetushallitus myönsi Riihimäen musiikkiopistolle kesäkuussa 7000 euroa uusien opintokokonaisuuksien suunnittelemiseen. Tarkoituksena on alkuvaiheessa uudistaa kitaran ja huilun opetusta vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Yleiskitara sisältää klassisen kitaran, sähkökitaran ja teräskielisen kitaran soiton yhdistämisen opintokokonaisuudeksi, joka mahdollistaa näiden instrumenttien opiskelun laajan oppimäärän vaatimusten mukaisesti oppilaan kiinnostukset ja taipumukset huomioon ottaen.

Yleishuilun tarkoituksena on yhdistää länsimaisen taidemusiikin perinteeseen nojaavaan huilupedagogiikkaan mahdollisimman laajasti uusia musiikkityylejä ja soittotapoja, esim. perinteinen klassinen ja pop-jazz -pedagogiikka.

Haluamme tarjota oppilaalle lisää mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen sisältöön

Tarkoitus on luoda pedagogisesti ja oppilaslähtöisesti mielekkäitä opintomoduuleja, taitotauluja, sekä video- ja nuottimateriaalia yleiskitara ja yleishuilu -oppiaineiden työkaluiksi. Perusajatus on, että oppilas voisi halutessaan opiskella musiikkia monipuolisesti yli genrerajojen alusta aina syventävien opintojen loppuun asti.

Olemme jo ottaneet käyttöön erilaisia digitaalisia apuvälineitä kuten videopuhelu, yksilölliset opetusvideot, whatsapp ja youtube. Kehittelemme myös ideaa jossa opettaja olisi oppilaan käytettävissä päivittäin esim. Skypen välityksellä. Tekeillä on oppilaille myös portfoliot, jotka sisältävät mm. opintojen aikana tehdyt videotaltioinnit.

Pyrkimyksenä on, että opintoja arvioidaan tasosuoritusten sijaan digitaalisilla taitotauluilla. Numeroarvioinnin sijasta käytämme opintojen tukena jatkuvaa sanallista palautetta.

Näillä keinoilla haluamme tarjota oppilaalle lisää mahdollisuuksia vaikuttaa opetuksen sisältöön ja monipuolistaa musiikin opiskelua.

Markku Hirvonen ja Marko Kampman

Kirjoittajat ovat soitonopettajia Riihimäen musiikkiopistossa. Sihy-blogissa kerrotaan sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialueen monipuolisesta toiminnasta.  Sivistys ja hyvinvointi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, Lasten ja nuorten taidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto,  ruokapalvelut, museot sekä kulttuuri- ja liikunta ovat osa sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluita.