Työpajasta eväitä kaupungin kehittämiseen

Työpajassa keskusteltiin Riksun erityispiirteistä, keskustan kehittämisestä ja kaupunkiympäristön laadusta sekä asuinalueista ja reiteistä. Kuva Jenniina Nummela

Riihimäelle laaditaan kaupungin ensimmäinen rakennetun ympäristön ohjelma. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet Riihimäen rakennetun kaupunkiympäristön laadulle ja määritellään myös joukko toimenpiteitä, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa ei tarkastella pelkästään suojeluarvoltaan jo tunnustettuja rakennuksia, vaan näkökulmana on kaupunkiympäristö kokonaisuutena mukaan lukien kadut, puistot, taide ja kaupunkikuva. Kaupunkisuunnittelussa rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan kaikkea fyysistä ympäristöä, jonka ihminen on muokannut käyttöönsä.

Erityispiirteet muodostavat omaleimaisen identiteetin

Riihimäen rakennetussa ympäristössä on tiettyjä erityispiirteitä, jotka muodostavat kaupungille omaleimaista identiteettiä. Rakennetun ympäristön ohjelman tarkoituksena on tuoda esille juuri näitä asioita ja antaa suuntaviivoja sille, miten näitä piirteitä vaalitaan kehittyvässä ja muuttuvassa kaupungissa. Tavoitteena on edistää kaupunkiympäristön laatua sekä nykyisten rakenteiden ylläpidon että uuden rakentamisen osalta. Yhteistyöhön tarvitaan kaikki kaupunkilaiset yrityksistä julkisyhteisöihin ja asukkaisiin. Myös kaupungilla itsellään on merkittävänä kiinteistöomaisuuden haltijana tärkeä ja esimerkillinen rooli.

Riihimäkeläisillä tahtoa, taitoa ja ideoita

Kaupunkilaisille järjestettiin keväällä 2017 työpaja, jossa käsiteltiin Riihimäen rakennettua ympäristöä. Työpajan järjestivät yhteistyössä Taidemuseo ja kaupunkisuunnittelijat. Tilaisuuden avaajana toimi kaupunginjohtaja Sami Sulkko ja riihimäkeläinen Juho Haavisto tarjosi osallistujille asiantuntijatietoa ja kaupunkilaisen näkökulman Riihimäen arkkitehtuuriin.  Pöytien ympärille kokoontuneet ryhmät keskustelivat Riihimäen rakennetun ympäristön erityispiirteistä, keskustan kehittämisestä ja kaupunkiympäristön laadusta sekä asuinalueista ja reiteistä. Työpajassa oli kolmisenkymmentä osallistujaa, joukossa myös nuorempia kaupunkilaisia, joille oli järjestetty oma askartelutyöpaja. Työpajan tuloksista on koottu yhteenveto kaupunkisuunnittelun verkkosivuille.

Suunnitelmat yhdessä asukkaiden kanssa

Uuden yleiskaavan valmistuttua Riihimäellä on vankka pohja lähteä kehittämään uutta. Yleiskaavaa toteutetaan muun muassa asemanseudun ja keskustan kehittämissuunnitelmissa, jotka on Riihimäen kaupungin uudessa strategiassa nimetty valtuustokauden 2017-2021 kärkihankkeiden joukkoon. Suunnitelmat halutaan laatia yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Riihimäkeläisillä on tahtoa, taitoa ja ideoita kaupunkinsa elinvoiman edistämiseen, siitä saattoi työpajassa tulla vakuuttuneeksi.

Kirjoittaja työskentelee kaavoitusinsinöörinä kaupunkisuunnittelussa. Työtehtävät kattavat Riihimäen nurkasta nurkkaan ja toimiston ikkunasta näkyvät niin rautatie kuin Vantaanjokikin.