Kopake: Tulevaisuuden työpaikassa otetaan ideat esiin ja kyvyt käyttöön

Rohkeus kokeilla, yhdessä tekeminen, luottamuksen rakentaminen, sparrauksen taito ja näkyväksi tekeminen. Näitä teemoja nousi esiin organisaatioissa, jotka lähtivät etsimään tapoja uudistua. Riihimäki kaupunki ottaa henkilöstön mukaan kehitysideoihin esiin tuomiseen ja kehittämistyöhön uuden työkalun avulla.

Kaikki voivat kehittää ja vaikuttaa!

Ideat esiin ja kyvyt käyttöön -työkalun tarkoituksena on kannustaa ja saada koko henkilöstö mukaan. Tavoitteena on luoda toimintatapa, jossa verkostomaisesti ratkotaan ja kehitetään työhön liittyviä kysymyksiä ja mahdollistetaan kehitysideoiden helppo esiin tuominen ja niiden jalostaminen käytäntöön. Kukin voi omassa työssään kehittää ja vaikuttaa, ja kaikki ideat tarvitaan mukaan keskusteluun!

Ideat esiin ja kyvyt käyttöön -työkalun rakentaminen on alkanut. Helppojen ja toimivien kanavien mietintä ja etsiminen on käynnissä.

Projektissa luodaan työkaluja työpaikkojen uudistamiseksi.

Riihimäen kaupunki oli mukana Tulevaisuuden projektissa, jota on vetänyt Sitra yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n kanssa. Tavoitteena on ollut kehittää työkaluja työpaikkojen uudistamiseksi ja työntekijöiden osaamisen ajan tasalla pitämiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää työpaikoista entistä houkuttelevampia oppimisympäristöjä.

Tulevaisuuden työpaikka -projektin ideana on ollut myös tuoda erilaisia työpaikkoja yhteen: oppimaan toisiltaan ja uudistumaan yhdessä. Mukaan lähteneet työpaikat ovat omista lähtökodistaan käsin pohtineet omaa uudistumiskysymystään muiden osallistujien avulla. Omia työkaluja on kevään aikana työstetty eteenpäin ja koko projektin tulokset ja parhaimmaksi koetut työkalut uudistumiseen julkaistaan kesän kuluessa.

Tulevaisuuden työpaikka uudistuu ihmisten avulla.

Salla Hellman

Kirjoittaja on vs. henkilöstön kehittämispäällikkö. Kopake-blogissa konserni- ja hallintopalvelut avaavat toimintansa ajankohtaisia asioita. Konserni- ja hallintopalvelut huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kokonaisuutena. Tehtäviin kuuluvat keskushallinnon toimielinten valmistelu- ja toimeenpano sekä muut yleiset hallinto- ja taloustehtävät, kuten henkilöstöhallinto ja viestintä.