[entry-title permalink="0"]

Kulta Toivo  on varhaiskasvatuksen kehittämishanke, joka tavoite on huomioida lasten erilaiset taustat toimintaa rikastavana ja monipuolistavana asiana. Hankkeen kautta lapset ja aikuiset saavat kokemuksia toinen toisensa hyväksymisestä sekä oppivat että erilaisuus on rikkautta.

Kulta Toivo tukee varhaiskasvatuksen työntekijöitä huomioimaan ja hyödyntämään erilaisia kulttuuritaustoja toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja ympäristön muokkaamisessa. Se jakaa tietoa, herättää keskustelua ja pohdintaa monikulttuurisuudesta. Tavoitteena on myös kehittää ja monipuolistaa yhdessä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Hankkeen tiimoilta esitettiin maaliskuussa Junailijankadun päiväkodissa Vaijarien ja Karamellien henkilökunnasta kootulla porukalla näytelmän Brasilialaisen sirkustiikerin seikkailuista Riihimäellä. Näytelmän aiheita olivat mm. erilaisuus, kiusaaminen, toisen auttaminen ja yhdessä toimiminen. Näytelmä sai lapsilta ja aikuisilta innostuneen vastaanoton.

Junailijankadun Poppareissa puolestaan toteutettiin lippuprojekti minkä avulla tutustuttiin lasten kanssa eri maihin harjoittelemalla tervehtimistä eri kielillä ja opettelemalla maiden lippuja. Lapset värittivät haluamiensa maiden liput ja valmistivat niistä omat lippusiimat.  Opettelua helpotti  lippumuistipelin pelaaminen.

Kulta Toivo -hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke alkoi syksyllä 2016 ja se kestää vuoden 2017 loppuun. Siinä työskentelevät lastentarhanopettaja Tuula Viuha ja erityislastentarhanopettaja Kati Hasu.

Marjut Helenius

Kirjoittaja on varhaiskasvatuspäällikkö sivistyspalvelukeskuksessa. Sivi-blogissa kerrotaan sivistyspalveluiden monipuolisesta toiminnasta. Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, Lasten ja nuorten taidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto ja ruokapalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus museoineen ovat osa sivistystoimea.