Sivi: Riihimäen lukiossa on käyty jo 20 vuotta sivistyneitä väittelyjä

20-vuotisjuhlavuoden väittelykilpailun voitti pari Mikko Haapanen ja Vesa Koppinen teesillään ”internetin vihapuheisiin pitää ja voi puuttua”.

Riihimäen lukion melko ainutlaatuinen väittelykilpailuperinne on kestänyt jo 20 vuotta. 1990-luvun loppupuolella äidinkielen opettajat innostuivat koko koulun erilaisesta yhteisestä tapahtumasta. Toiselle vuosikurssille suunnatulla pakollisella äidinkielen kurssilla käsitellään teksteillä, niin puheilla kuin kirjoituksilla, vaikuttamista: miten perustelen sanottavani, miten muotoilen sen niin, että vakuutan toiset asiani merkittävyydestä? Huomasimme, että väittelyjen avulla tällaisia keinoja voi harjoitella ja testata. Opintoryhmissä syntyi usein innostunut, joskus suorastaan kiihkeä tunnelma ja sanasota. Halusimme tuoda parhaat kyvyt esiin luokan ulkopuolelle, ja niin syntyi eri opintoryhmien parhaiden väittelijöiden julkinen kilpailu, jota aluksi koko lukio, sittemmin koko toinen vuosikurssi on seurannut.

Väittelykilpailun tasoa ja haastetta ovat lisänneet arvovaltaiset tuomarit. Heidän määräkseen on vakiintunut kolme, ja he ovat aina tulleet koulun ulkopuolelta. Tuomaroimassa ovat vuosien saatossa käyneet monet kaupungin virkamiehet, poliitikot, yritysten viestintäjohtajat sekä taiteilijat. Kaikille on kuitenkin ollut aina yhteistä, että he joutuvat työssään tai luottamustoimissaan käyttämään kieltä, punnitsemaan sanomisiaan sekä kuuntelemaan muiden näkemyksiä.

Väittelykilpailun tasoa ja haastetta ovat lisänneet arvovaltaiset tuomarit.

Väittelyjen aiheet ovat aina olleet varsin arkisia. Koska väittelyaika on vain viisi minuuttia, samoin valmistautumisaika on viisi minuuttia, eivät aiheet voi olla maailmoja syleileviä. Usein aiheet ovat liittyneet kouluun, kuten liikunnan tai jonkin muun oppiaineen kurssien pakollisuuteen sekä esim. Riihimäen palveluihin. Viime vuosina internet on tarjonnut vastakkainasetteluja, joista on helppo laatia väittelyn aiheita. Tuoreimmassa väittelyssä finaaliaiheena oli juuri internetin vihapuheiden rajoittaminen.

Tuomareina toimivat Kirsti Tolvanen, Timo Sinivuori ja Anumirjami Tukia.

Me näemme televisiossa toinen toistaan tunteikkaampia väittelyitä päälle huutamisineen ja muiden solvaamisineen. Olemme halunneet teroittaa ”sivistyneen” väittelyn luonnetta: pitää malttaa kuunnella, mitä vastapuolella on sanottavana, ja pitää osata perustella oma näkemys mahdollisimman monipuolisesti. Lisäksi pitää osata tarttua vastapuolen perusteluihin ja arvioida niiden kestävyyttä. Väittelijät toimivat aina pareina, ja sen vuoksi yksi tärkeä arvioinnin kohde on parin yhteistyö. Pisteitä ei heru, jos vain toinen puhuu ja toinen on passiivinen nyökyttelijä. Parhaimpien väittelijöiden yhteistyö sujuukin kuin kympin uutisten ankkureilla.

Olemme halunneet teroittaa ”sivistyneen” väittelyn luonnetta.

Ensimmäisessä väittelykilpailussa yhtenä tuomarina oli Riihimäen Puhelimen viestintäjohtaja. Hän toi tuliaisina kauniin, vanhanaikaisen lankapuhelimen, jossa on pyöritettävä numerolevy. Puhelin oli tuolloin käyttökelpoinen. Puhelimesta tehtiin kiertopalkinto, jota voittajat saivat pitää hallussaan seuraavaan väittelykilpailuun asti. Aloimme koota puhelimen jalustaan metallilevyjä, joihin on kaiverrettu voittajaparin nimi sekä väittelyvuosi. Nyttemmin puhelinta säilytetään koululla.

Opiskelijat ovat ottaneet väittelykilpailun omakseen. Voittajat saavat vastuulleen seuraavan vuoden väittelyn juontamisen, ja tätä pidetään suorastaan kunniatehtävänä. Väittelykilpailuun suhtaudutaan vakavasti siitä huolimatta, että yleisöä halutaan viihdyttää osuvilla sutkautuksilla. Tällä konseptilla on kouluun muotoutunut hauska kulttuuritraditio.

Leena Huttunen

Kirjoittaja on Riihimäen lukion äidinkielen opettaja. Sivi-blogissa kerrotaan sivistyspalveluiden monipuolisesta toiminnasta. Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, Lasten ja nuorten taidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto ja ruokapalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus ovat osa sivistystoimea