[entry-title permalink="0"]
HAMK_Riihimaki_aula2_2015

Kuva HAMK

Monet opiskelijat tulevat lukioon vailla tarkempia suunnitelmia tulevaisuudesta. Taloudellisen tiedotustoimiston vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan vain 18 % lukiolaisista tietää varmasti mihin aikoo pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen. Tämä tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia lukion opinto-ohjaukselle.

Opinto-ohjaus lukiossa

Kaikilla lukiolaisilla on yksi pakollinen opinto-ohjauksen kurssi, joka Riihimäen lukiossa on hajautettu kolmelle lukuvuodelle. Sen lisäksi on valittavana yksi syventävä ohjauksen kurssi. Opinto-ohjauksen merkitys on nähty niin tärkeäksi, että 1.8.2016 voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan on lisätty toinen pakollinen kurssi.

Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelijat perehtyvät opinto-ohjauksessa lukion käytänteisiin, opiskelutekniikkaan, itsetuntemukseen ja kurssivalintojen tekemiseen ja niiden vaikutukseen ylioppilastutkinnossa ja jatko-opinnoissa. Ryhmänohjaaja tutustuu oman opintoryhmänsä opiskelijoihin haastattelemalla heidät kaikki. Toisena vuonna keskitytään työelämään ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Kaikki suorittavat tällöin myös kolmen päivän tet-jakson. Lisäksi jokainen opiskelija käy opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen ohjauskeskustelun, jossa kartoitetaan opintojen edistyminen, tehdään ylioppilaskirjoitussuunnitelma ja hahmotellaan henkilökohtaista jatko-opintosuunnitelmaa. Abi-vuonna luokkatunneilla keskitytään jatko-opintomahdollisuuksiin, tutustutaan Opintopolku-hakujärjestelmään ja valmistellaan omaa jatko-opintosuunnitelmaa. Tähän sisältyy jälleen henkilökohtainen tapaaminen opinto-ohjaajan kanssa.

Luokkatuntien lisäksi vieraillaan yrityksissä ja eri oppilaitoksissa sekä osallistutaan valtakunnalliseen Studia-tapahtumaan. Joulukuussa järjestetään abi-infopäivä, jolloin lukion entiset opiskelijat tulevat koululle kertomaan omista opiskelupaikoistaan. Kakkosille suunnattu ammattipaneeli tuo työelämän edustajia koululle kertomaan omista urapoluistaan ja työpaikoistaan.

Mitä lukion jälkeen?

Lukiolaisilla on ylioppilaaksi päästyään lähes rajattomat mahdollisuudet hakeutua jatko-opintoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Koulutusvaihtoehtoja on todella paljon, jolloin haasteeksi muodostuu se, miten kukin löytää oman polkunsa. Myös uudet valintaperusteet ohjaavat opiskelijoita päätöksenteossa: ensikertalaisuuskiintiöt on otettu yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käyttöön, hakutoivejärjestys määrittää sen, että voi saada vain yhden opiskelupaikan ja valintakokeet vaativat paljon valmistautumista heti ylioppilaskirjoitusurakan jälkeen.

Osalla lukiolaisista on hyvinkin realistiset tavoitteet, osa taas ei vielä lukion jälkeenkään tiedä, mitä haluaa tai tavoitteet ovat epärealistiset. Suosikkialat vaihtelevat, mutta perinteiset kauppatiede, lääketiede ja oikeustiede ovat säilyttäneet suosionsa vuodesta toiseen. Ammattikorkeakouluopintojen kiinnostavuus on jonkin verran kasvanut suhteessa yliopistoihin. Ammattikorkeakouluissa suosittuja hakukohteita tällä hetkellä ovat liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan opinnot.

Lukiot eivät saa tarkkaa tietoa opiskelijoiden sijoittumisesta jatko-opintoihin. Tämä on selkeä puute järjestelmässä. Lukiot ja opinto-ohjaajat eivät näin ollen saa palautetta työstään. Riihimäellä kyllä pyydetään valmistuneita laittamaan jatko-opintotietoja sähköpostilla opinto-ohjaajille, mutta vain muutamat hoitavat tämän asian. Jonkin verran tietoa sijoittumisesta tulee myös kavereilta, opettajilta, tutuilta yms.

Päivi Modig ja Riitta Valkonen

Kirjoittajat ovat Riihimäen lukion opinto-ohjaajia. Sivi-blogissa kerrotaan sivistyspalveluiden monipuolisesta toiminnasta. Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, käsityökoulu Leijan, lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto ja ruokapalvelut ovat osa sivistystoimea.