[entry-title permalink="0"]

vankila_kuva Kai EricssonHarva tulee ajatelleeksi, että vankilan muurien sisäpuolelle kätkeytyy maailma, joka on lopulta kuin oma pienoisyhteiskunta: Vankilassa on esimerkiksi oma ruokahuolto ja terveydenhuoltoyksikkö, kanttiini ja kirkko, puusepänverstas ja metallipaja, liikuntasali ja musiikkihuone sekä kirjasto ja – koulu. Vankeuslaki, joka säätelee vankilan toimintaa, edellyttää vangilta osallistumista joko työtoimintaan, kuntoutukseen tai opintoihin. Monien vankien kohdalla juuri opiskelu on keskeinen osa arkea.

Rikosseuraamuslaitoksen, jonka yksikkö Riihimäenkin vankila on, toiminnan tavoitteena on tuomioiden toimeenpaneminen niin, että tuomion aikana voidaan vaikuttaa vankien rikolliseen käyttäytymiseen, vähentää uusintarikollisuutta ja rakentaa osaltaan turvallista yhteiskuntaa. Useiden tutkimusten perusteella nimenomaan opiskelu ja kouluttautuminen on tässä tavoitteessa yksi keskeisimpiä ja tehokkaimpia keinoja. Vankien koulutukseen sijoitetut varat palaavat takaisin yhteiskunnalle mitä suurimmalla todennäköisyydellä uusintarikollisuuden pienentyessä. Jo yhden yksittäisen vangin saaminen takaisin työtä tekeväksi ”keskivertokansalaiseksi” on niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin merkittävä asia.

Muurien sisäpuolelle kätkeytyy maailma, joka on  kuin oma pienoisyhteiskunta.

Vankila ei itse voi järjestää kaikkia toimintojaan eikä vankilaopetuskaan olisi mahdollista ilman muurin ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Riihimäen vankilassa toimii kolme riihimäkeläistä oppilaitosta: Riihimäen lukio ja aikuislukio vastaa vankien yleissivistävästä koulutuksesta (perusopetus ja lukiokoulutus), Hyria koulutus osallistuu vankien ammatilliseen koulutukseen (valmentava koulutus ja auto-/metallialan ammatilliset koulutukset) ja Riihimäen kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön kursseja (esimerkiksi musiikki, tekstiilitaide ja taidemaalaus). Riihimäen vankilan ja oppilaitosten välinen yhteistyö on jatkunut katkeamatta jopa vuosikymmenten ajan; esimerkiksi nykymuotoista aikuislukiotoimintaa on Riihimäellä harjoitettu vankilassa jo yli neljänkymmenen vuoden ajan! Vankilan, oppilaitosten, niiden henkilökunnan ja vankien kumppanuus syntyy juuri toimivasta ja tasavertaisesta yhteistyöstä.

Vanki hakeutuu opiskelijaksi sekä oman motivaation ja toiveen että rangaistusajan suunnitelman perusteella. Kunkin vangin opiskelutilanne kartoitetaan yhdessä vankilan henkilökunnan kanssa. Pohjakartoituksessa selvitetään vangin kouluhistoria, opiskelutaitojen nykytila ja tulevaisuuden ammatilliset suunnitelmat. Tämän perusteella pyritään kaikille halukkaille vangeille löytämään tarkoituksenmukainen opiskelupaikka. Vankiopiskelija kirjautuu normaaliin tapaan tietyn siviilioppilaitoksen opiskelijaksi eikä esimerkiksi todistuksista ilmene, että opinnot on suoritettu vankilassa. Tällä turvataan todistusten käyttökelpoisuus vapautumisen jälkeen. Vankilaopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti oppilaitoksen yleistä opetussuunnitelmaa, jossa toki voi olla erillisiä mainintoja rangaistuslaitoksessa suoritettavan koulutuksen rakenteesta.

Jokainen vanki kulkee yksilöllisesti omalla opintopolullaan, vaikka opetusta toteutettaisiinkin ryhmämuotoisesti. Aikuisopiskelija, jolla edellisistä opinnoista saattaa olla useita vuosia aikaa, voi aloittaa opintopolkunsa esimerkiksi ammatillisiin opintoihin valmistavasta koulutuksesta (Valma) tai vaikkapa kansalaisopiston matalan kynnyksen lyhytkursseista. Kun vauhtiin on päästy, on Riihimäen vankilassa mahdollista suorittaa mm. koko lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, ammatillinen perus- tai ammattitutkinto auto- tai metallialalla ja parhaimmillaan jopa edellisten yhdistelmä, nk. kaksois- tai kolmoistutkinto.

Opettaja on vankilassa odotettu ja toivottu vieras; tuulahdus arkielämästä!

Vankilaopiskelun hyvä puoli on vangin eli opiskelijan näkökulmasta se, että aikaa opiskelulle on runsaasti. Lisäksi Riihimäen vankilassa opiskelutilat ja –ympäristöt ovat nykyaikaiset (mm. ammatillisen koulutuksen laitteet tai lukio-opetuksen atk-välineet) ja koulutusten sisältöön nähden tarkoituksenmukaiset. Vangin vapaa-ajalla tapahtuvan opiskelun olosuhteet ovat kuitenkin karut ja ankeat: Läksyjen teossa ei ole käytössä tietokonetta eikä apuna internetiä, sillä vankeuslaki rajoittaa suljettujen vankiloiden tietoyhteyksien käyttöä. Vankiopiskelijan arkeen voisi kukin omassa kotonaan ”tutustua” lukitsemalla itsensä vaikkapa vuorokaudeksi kerrostaloasunnon WC:n kokoiseen tilaan ja kokeilla, miltä matematiikan kotitehtävien ratkominen tällaisessa ympäristössä tuntuisi!

Vankien opetukseen osallistuvat opettajat ovat useimmiten samoja opettajia, jotka opettavat opiskelijoita myös siviilissä. Opettaja onkin vankilassa odotettu ja toivottu vieras; tuulahdus arkielämästä! Opettajan työ on vankilassa vaativaa, mutta antoisaa. Vankiopiskelijoilla on yleensä hyvä motivaatio itsensä kouluttautumiseen sekä laajasti näkökulmia elämästä ja yhteiskunnasta. Moni vanki kokee, että opiskelussa keskeistä on oman itsetunnon kohottaminen positiivisten oppimiskokemusta kautta. Juuri tässä opettaja on ratkaisevassa asemassa. Järjestyshäiriöt vankilan oppitunneilla ovat lähes tuntemattomia, mikä kertoo vankien opettajille ja opetukselle antamasta arvostuksesta.

Vankilan opinto-ohjaajan työtehtävät ovat monipuoliset ja ehkä perinteisestä opinto-ohjaajan tehtävästä poikkeavat. Vankilaopon tehtävä on järjestää vankilan arki niin, että opiskeluun liittyvien toimijoiden päivä sujuu vankilassa mallikkaasti: niin vangit kuin opettajatkin ovat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, opiskeluympäristöt ovat kunnossa ja turvallisuus taattu yhdessä valvontahenkilökunnan kanssa. Vankilassa turvallisuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä, ja se syntyy yhdessä tekemisen ja teknisten laitteiden avulla. Opettaja ei ole vankilassa koskaan yksin vaan toimii yhdessä vankilan henkilökunnan kanssa. Vankilaopo ohjaa ja seuraa vankien opiskelua (myös mahdollisissa muissa oppilaitoksissa; esimerkiksi avoimissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa) sekä laatii yhdessä vangin kanssa eteneviä opintopolkuja. Vankilan korkeiden muurien ei anneta olla esteenä tavoitteelliselle opiskelulle ja itsensä kehittämiselle!

Opiskelu vankilassa tuottaa tulosta, jolla on merkitystä koko yhteiskunnalle.

Jo yksittäinen oppitunti voi olla merkityksellinen niin opiskelijalle kuin opettajallekin. Opintojen merkitys kasvaa suoritettaessa kokonaisia kursseja tai ammatillisten tutkintojen osia. Suurinta onnistumisen riemua tuottavat valmiit tutkinnot, joita tänäkin keväänä saadan Riihimäen vankilassa juhlia. Yhdessä ahkerointi on jälleen tuottanut niin uusia ylioppilaita kuin ammattiin valmistuneita. Opiskelu vankilassa tuottaa siis tulosta, jolla on merkitystä niin opiskelijalle, opettajalle – kuin koko yhteiskunnallekin!

Vankilaopetuksen haasteena on – niin kuin yhteiskunnassa kaikkialla muuallakin – raha. Vankilaopetusta järjestetään samalla yksikköhinnalla kuin opetusta siviilissä. Pienet ryhmäkoot ja poikkeava opiskeluympäristö nakertavat taloutta. Tilanteeseen on kuluvan lukuvuoden aikana käynyt Riihimäen vankilassa tutustumassa niin oikeusministeri Jari Lindström kuin Opetushallituksen vankilaopetuksesta vastaavat virkamiehet. Suureksi iloksemme vankilaopetus ja sen kehittäminen on otettu Sipilän hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi. Volyymiltään marginaalinen vankilaopetus on hetkeksi päässyt keskiöön – varmasti vaikuttavuutensa ja yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi. Ja tätä niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollakin tärkeää työtä toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti juuri Riihimäellä – kaupungin oppilaitosten ja vankilan yhteistyöllä!

FM Juuso Antikainen

Kirjoittaja on Riihimäen vankilan opinto-ohjaaja ja Riihimäen lukio ja aikuislukion biologian, maantieteen ja terveystiedon tuntiopettaja. Sivi-blogissa kerrotaan sivistyspalveluiden monipuolisesta toiminnasta. Sivistystoimi järjestää varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta noin 4 000 lapselle. Lisäksi Riihimäellä annetaan lukiokoulutusta päivä- ja aikuislukiossa. Koulutustarjontaan kuuluvat myös kansalaisopiston, käsityökoulu Leijan, lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä musiikkiopiston opinnot ja kurssit. Myös kaupungin kirjasto, kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus  ja ruokapalvelut ovat osa sivistystoimea.