[entry-title permalink="0"]

Jo raamatussa sanotaan, että älä siirrä rajapyykkiä. Tärkeästä tehtävästä on siis kyse, kun Riihimäen kaupungin kartoittajat lähtevät maastoon lohkomaan tai merkkaamaan tontteja. Päivä kartoittajien matkassa antaa kuvan, mistä heidän työssään oikein on kyse.

Kartoittajat

Tällä kertaa kohteena oli aukea paikka, jolloin GPS toimi erinomaisesti. Joskus, jos maastossa on tiivis puusto, työ voi olla hankalampaa. Kuva Mikko Käkelä

Kevättalven aurinko tarjoaa erinomaisen hetken Riihimäen kaupungin kar­toittajille, Kimmo Haapaselle ja Juha-Pekka Maliselle lähteä maastoon tarkistamaan teol­lisuusalueella olevan tontin rajoja. Yleensä mit­tamiesten työt rytmittyvät siten, että maasto­työt haukkaavat leijonanosan työajasta lähinnä kesäisin, kun taas talvisin ollaan enemmän toimistotöissä tietokoneiden ääressä

Välillä on maastoon kuitenkin mentävä, vaikka joskus luntakin on sen verran, että van­hoja rajamerkkejä ei helposti ei löydy.

Vanhat rajapyykit ovat mittausten lähtökohtana myös nykyisenä satelliitti- ja tietotekniikka-aikana.

– Vanhat rajapyykit ovat mittausten lähtö­kohta. Vaikka kaikkien pyykkien koordinaat­titiedot löytyvät kaupungin karttaohjelmasta, Trimble Locuksesta, niin vanhat pyykit mää­räävät rajan paikan, Kimmo Haapanen sanoo.

Nykyiseen satelliitti- ja tietotekniikka-aikakauteen verrattuna työ oli ennen hyvinkin toisenlaista.

– Silloin tarvittiin kolmea miestä, joista yksi oli niin kutsuttu nollamies. Hän oli usein harjoittelija, jonka tehtävänä oli vain olla mitan toisessa päässä. Mitat otettiin mittanauhalla ja tiedot kirjattiin kynällä paperille, Juha-Pekka Malinen täydentää.

Jopa 18 satelliitin tarkkuudella. Ny­kyisin maastoon lähtee yleensä kaksi miestä, koska tarvitaan takymetriä ja maastotallenti­mella ohjattavaa GPS-paikanninta. Takymetri on maanmittauksessa käytettävä mittalaite, jolla mitataan säteittäisesti eli polaarisesti pisteiden sijainteja kojeeseen nähden.

GPS-paikannin

Ammattilaisten GPS-paikantimella päästään aivan toisenlaiseen tarkkuuteen kuin esimerkiksi matkapuhelinten paikantimilla. Kuva Mikko Käkelä.

Maastotallennin puolestaan on tietokone, joka voidaan ottaa maastoon mukaan, kun siihen on tallennettu kyseisen maastokohteen karttatiedot kaupungin kartta- ja rekisterijär­jestelmästä. Tallentimessa oleva GPS-laitteisto kertoo aina tarkan sijainnin ja sillä voidaan työskennellä itsenäisesti tai yhdessä taky-metrin kanssa.

– Kyse ei kuitenkaan ole samanlaisesta GPS-paikantimesta kuin normaaleissa mat-kapuhelimissa. Tämän tarkkuus on aivan eri luokkaa. Jos kännyköillä päästä muuta-man metrin tarkkuuteen, tällä laitteella puhutaan senteistä. Laite hakee sijaintinsa parhaimmillaan jopa 18 satelliitista, Haapanen selittää.

Tolpat tiukasti maahan ja maalaus. Kun mittamiehet ovat päässeet päivän koh­teeseen, he ottavat työkalunsa esiin paketti­autosta. Takymetri on suuri kameraa muis­tuttava laatikko massiivisen jalustan päässä. Maastotallennin on yksijalkainen keppi, jonka yläpäässä on GPS ja keskiosassa paikka maas­totallentimelle. Näiden lisäksi tarvitaan tussia, spraymaalia, paalukeppejä ja rautakanki.

Haapanen asettaa takymetrin paikoilleen, minkä jälkeen Juha-Pekka Malinen etsii pai­kantimella sentintarkan kohdan puuttuvalle tonttipaalulla. Tallentimessa on naisen ääni, joka ohjaa selkein äänikomennoin, vasem-malle tai oikealle.

Kun paikka on löytynyt, tarvitaan rau­takankea rikkomaan routainen maa, minkä jälkeen reikään isketään puinen paalukeppi. Sen kylkeen kirjoitetaan tarvittavat koodit ja vielä tikun päähän punaisen huomiovärin spraymaalilla. Yksi päivän töistä on nyt val­mis.

Kuvat Mikko Käkelä