[entry-title permalink="0"]

Jere MattilaOlen 16-vuotias riihimäkeläinen nuori, ja opiskelen Riihimäen lukiossa. Minulla on päämääriä, joiden toteuttamiseksi toimin Riihi­mäellä aktiivisesti niin vaikuttajana, opiskelija­na kuin työntekijänäkin.

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet Riihi-mäellä ovat mainiot. Riihimäen lukion opiskelija-kunnan hallituksen jäsenenä tiedän, miltä tuntuu olla asemassa, jossa voi vaikuttaa päätöksiin ai-tiopaikalta. Tapahtumavastaavana pidän huolen tapahtumapaikkojen varaamisesta sekä toimin suhteiden ylläpitäjänä niin lukion opettajien kuin Riihimäen yritystenkin kanssa. Myös Riihimäen 4H-yhdistyksessä toimiminen on vaikuttamista, sillä tarjoamme riihimäkeläisille erittäin edul­lista työpalvelua hyvässä yhteishengessä.

Ensisijaisesti ajan Riihimäen lukion opiske­lijoiden etua ja toivon, että urheiluvalmennuk­sen lopettaminen – josta nyt on käyty keskus­telua – saisi Riihimäen päätösvaltaiset henkilöt huomaamaan sen olevan suuri virhe. Urheilu­valmennuksen poistamisen myötä koulumme sekä kaupunkimme menettäisi suosiotaan koko lähialueella. Lisäksi pidän erittäin tärkeinä nuorille kohdistettuja järkevän hintaisia liikun­ta- ja kulttuurimahdollisuuksia, joista ollaan ikävä kyllä koko ajan tekemässä säästötoimen­piteitä nykyisen taloustilanteen takia.

Pyrin vaikuttamaan Riihimäen nuoria koskeviin asioihin, minkä takia haen kevään aikana Riihimäen nuorisovaltuustoon. Olen erittäin ylpeä kaupunkimme nuorten vaikuttamismah­dollisuuksista ja uskon, että nuoret haluavat vaikuttaa heitä koskevissa asioissa yhä enem­män myös tulevaisuudessa.

Jere Mattila on riihimäkeläinen nuori, joka opiskelee Riihimäen lukiossa.