Blogi: Neljä vuotta yleiskaavaa

Uusi yleiskaava on melkein valmis!

Riihimäellä on vuodesta 2013 saakka ollut käynnissä yleiskaavan laatiminen koko kaupungin alueelle. Nyt yleiskaavan kanssa ollaan melkein valmiita, kun kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Seuraavaksi ehdotuksesta saatavat muistutukset ja lausunnot kootaan, niihin laaditaan vastineet ja ehdotusta tarkistetaan palautteen perusteella. Tavoiteaikataulun mukaan kaupunginvaltuusto päättää Riihimäen yleiskaavan 2035 hyväksymisestä toukokuun lopulla.

rmk_ilmakuva_veturitallit_kk

Ilmakuvasovituksesta käy ilmi veturitallien rooli nykyistä keskustaa ja Peltosaarta yhdistävänä linkkinä. Kuva Oladesign

Uusi yleiskaava on päivittyvä!

Toisaalta Riihimäen yleiskaava 2035 ei ole koskaan valmis. Vielä kuluvan vuoden aikana kaavoitusyksikössä aloitetaan urakointi yleiskaavan tarkistamiseksi ja päivittämiseksi. Tämä ei tarkoita, että uusi yleiskaava olisi heti alkujaan vanhentunut, vaan yleiskaavaa tehdään uudella mallilla, jossa yleiskaava toimii tehokkaana työkaluna reagoitaessa muuttuviin maankäytön tarpeisiin. Kun prosessi on valmiina, on mahdollista tehdä yleiskaavatasolla suunnitelmia aikaisempaa nopeammin ja joustavammin.

Yleiskaavakierros määrittyy valtuustokauden mukaan neljän vuoden mittaiseksi. Kaudella 2017 – 2021 voidaan kehittämistavoitteita edistää esimerkiksi laatimalla yleissuunnitelmat keskustan ja Varuskunta-Kokon alueille. Myös muun muassa rakennetun ympäristön ohjelmaa koskevaa työtä on tarkoitus viedä eteenpäin.

riihinmaki_aukio_olalogo_ve2_kk

Säpinää veturitalleille – visualisointi tuo esille paikan monia mahdollisuuksia. Kuva Oladesign

Uusi yleiskaava – tutustu siihen!

Yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 8.2.2017 saakka. Yleiskaavan aineisto sisältää kaavakartan ja -määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkopalvelussa ja karttapalvelussa sekä Teknisen ja ympäristötoimialan asiakaspalvelupisteessä Yritystalolla.

Riihimäen yleiskaavoittajat esittelevät kaavaehdotusta yleisötilaisuudessa torstaina 12.1.2017 klo 18 – 20 Uramon koulun auditoriossa (Kalevankatu 5, Riihimäki). Tule kuulemaan ja keskustelemaan uudesta yleiskaavasta!

Niina Matkala

niinaKirjoittaja on paikkatiedosta innostunut kaavasuunnittelija Riihimäen kaupungin kaavoitusyksiköstä. Hänen työpöytänsä täyttää Riihimäen yleiskaava 2035. Niinalla on kaksi polkupyörää, hevonen ja ajokortti. Työmatkansa hän taittaa junalla.